شیمی دبیرستان فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها – کلویید – سوسپانسیون و صابون

مشخصات فایل مورد نظر در مورد شیمی دبیرستان فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها – کلویید – سوسپانسیون و صابون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
شیمی دبیرستان فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها – کلویید – سوسپانسیون و صابون|50674173|ds|

حجم فایل : 521.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
بنام خدا شیمی سال سوم دبیرستان
فصل سوم
مبحث: خواص کولیگاتیو محلول ها – کلویید – سوسپانسیون و صابون
تجربه نشان می داد که برای یک محلول شامل حلال و یک حل شونده ی غیرفرار نقطه ی جوش، نقطه ی انجماد و فشاربخار برای حلال در حالت محلول و خالص تفاوت می کند. این خواص که به تعداد ذره های حل شونده ی غیرفرار موجو در محلول رقیق (نه به نوع و خواص شیمیایی ذره ها) بستگی دارند، خواص کولیگاتیو نامیده می شود. خواص کولیگاتیو محلول ها حل شونده ی غیر فرار به ماده ای گفته می شود که در دمای اتاق فشاربخار بسیار ناچیزی داشته باشد. این گونه مواد می توانند جامد مانند انواع نمک ها یا مایع هایی با نقطه ی جوش بالا باشند. حل شونده ی غیرفرار دمای جوش: دیر به جوش می آید، پس دمای جوش افزایش می یابد.
انجماد : دیر منجمد می شود، پس دمای انجماد کاهش می یابد.
فشاربخار : دیر بخار می شود، پس افزایش می یابد. اثر ماده ی حل شونده ی غیر فرار 1) چرا در رادیاتور خودرو به جای آب خالص، استفاده از مخلوط آب و ضدیخ (اتیلن گلیکول) توصیه می شود؟
2) نقطه ی جوش محلول ها بر خلاف حلال خالص ثابت نیست و با گذشت زمان افزایش می یابد. چرا؟ فکر کنید با در نظر گرفتن محلول های 0/5 مولال شکر و نمک خوراکی به هر یک از قسمت های زیر پاسخ دهید.
الف) کدام یک از این محلول ها الکترولیت است؟
ب) فشاربخار کدام محلول بیشتر است؟ مثال محلول نمک خوراکی، زیرا به هنگام انحلال در آب به طور کامل به یون تفیک می شود و محلول آن الکترولیت قوی است. ولی انحلال شکر در آب به صورت مولکولی است و محلول آن غیرالکترولیت است. پاسخ ب. محلول شکر، زیرا تعداد ذره های حل شونده در محلول 0/5 مولال شکر (0/5 مول ذره) کم تر از تعداد ذره های حل شونده در محلول 0/5 مولال نمک خوراکی (1 مول ذره یا 0/5 مول + نیم مول ) دارد) می باشد. بنابراین فشاربخار محلول 0/5 مولال شکر بیشتر از محلول 0/5 مولال نمک خوراکی است.
محلول 0/5 مولال نمک خوراکی
محلول 0/5 مولال شکر آب آب mol 0/5 mol 0/5 mol 0/5 به توجه به شکل های داده شده به سوالات پاسخ دهید. (فشار atm1 است.)
الف) انرژی مولکول های آب را در ظرفهای 1 و 2 با هم مقایسه کنید. (با دلیل)
ب) شروع دمای جوش سه مایع 1 و 2 و 3 را با هم مقایسه کنید. (با دلیل)
پ. شروع نقطه ی انجماد کدام دو مایع یکسان است؟ چرا؟ شروع دمای انجماد آن ها چه دمایی است؟
ت. فشاربخار کدام مایع کمتر است؟ چرا؟ مثال ث. شروع دمای جوش و انجماد مایع چه دمایی است؟ آب خالص محلول 1 مولال شکر محلول 2 مولال شکر محلول 2 مولال کلسیم کلرید محلول 1 مولال پتاسیم نیترات الف. انرژی (حرکت) مولکول های آب در ظرف 2 کمتر است. زیرا در ظرف 2 مولکول های آب از هر سو توسط مولکول های حل شونده ی شکر احاطه می شوند، بنابراین تحرک مولکول های آب کم تر و انرژی آن ها نیز کمتر است.
ب. شکر به صورت مولکولی حل می شود؛ بنابر...مطالب دیگر:
📎جزوه درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1📎پاورپونیت برنامه ريزی و کنترل موجودی 1📎نمونه سؤال امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📎نمونه سؤال امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93📎جزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک📎جزوه تحقیق در عملیات 2📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری شرکت ها سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92📎تحقیق عایق کاری📎تحقیق بتن و بتن آرمه📎پاورپوینت معرفی عقاید و کارهای معمار ژاپنی تویو ایتو (Toyo Ito)📎پاورپوینت تحليل آثار حسين امانت📎تحقیق سقف کاذب📎پاورپوینت دودکش خورشیدی (Solar Chimney)📎دیوار ذخیره حرارتی (Termal Storage Wall)📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 90📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📎نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92