شمارش چند تا از چند تا

مشخصات فایل مورد نظر در مورد شمارش چند تا از چند تا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
شمارش چند تا از چند تا|50674165|ds|

حجم فایل : 517.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا


شمارش چند تا چند تا: مربع های روبرو را نگاه کن آیا می توان آنها را دو تا دو تا تقسیم کرد بله می توان

به دسته های سه تا سه تا چطور؟
بله

تعداد تکرار اعداد برابر با تعداد دسته ها است شکل رو به رو را به چند روش می توان دسته بندی کرد؟ خط های سبز خط های نارنجی خط های طوسی خط های آبی همان طور که می بینید به چهار روش این شکل دسته بندی شد.(می توان به روشهای دیگری نیز آن را دسته بندی کرد) پاسخ های دسته بندی های مختلف عدد 12 است شکل رو به رو به دسته های سه تایی تقسیم بندی کن و تعداد مستطیل های شکل را بنویس یک مستطیل اضافه در برخی از اشکال بعد از دسته بندی ممکن است تعدادی شکل در دسته بندی قرار نگیرد ردیف اعداد روبرو چند تا چند تا بالا می رود؟ 3+ 3+ 3+ 3+ این الگو شمارش چند تا چند تا یک مرحله ای است

ولی همیشه الگو ها یک مرحله ای نیست

گاهی الگوها 2 مرحله یا بیشتر دارند 3+ 4+ 5+ 6+ 1+ 1+ 1+ مثال 1

با کدام روش دسته بندی زیر ،کل شکل در دسته قرارنمی گیرد و مستطیل اضافه خواهیم داشت؟ - دسته های 2 تایی - دسته های 4 تایی - دسته های 5 تایی مثال 2

1. عدد مرحله بعدی را پیدا کن . 7+ 7+ 7+ عدد مرحله دوم عدد مرحله اول کشف رابطه 33 7+ الگو یک مرحله ای:

7 تا 7 تا بالا می رود مثال 3

عدد هفتم در الگوی مقابل چه عددی است. - اعداد در هرمرحله کمتر از مرحله بعدی پیدا می کنیم - رابطه هر مرحله را با مرحله بعدی پیدا می کنیم 58 52 47 1- 1- 5- 6- 7- 8- 9- 10- مثال 4

اگر امروزیکشنبه و روز سوم تیر ماه باشد،کدام گزینه ،تاریخ یکشنبه ها را تا پایان ماه نشان می دهد؟( بدون نگاه به تقویم) الف ) ب ) یک هفته ، هفت روز است ، پس : 7+ 7+ 7+ 7+ شما بدون استفاده از تقویم و با شمارش تاریخ یکشنبه ها را پیدا کردی مثال 5

جمع روبرو را به صورت ذهنی انجام بده (پاسخ حتما در اسلاید بعدی ) 20 20 گاهی با دقت و در جمع ها و یا هر عملیات دیگر ریاضی می توان پاسخ را سریعتر پیدا کرد مثال 6

با توجه به رابطه کدام عدد را می توان در جای خالی نوشت الف) 31 ب) 32 ج) 33 د) 34 گزینه ج صحیح است 2+ 4+ 8+ 16+ دو بار با هم جمع شده (دو برابر ) مثال 7

در مربع چه عددی قرار می گیرد؟ 90و 81 و ........و 65 و و...........و................ 89و 81 و ........ و 65 و و...........و................ 47 73 8- 8- 8- 8+ رابطه (2) عدد را پیدا می کنیم که پشت سر هم باشند. مثال 8

با توجه به رابطه اعداد در هر مرحله در جای خالی چه عددی قرار می گیرد؟ اول رابطه هر مرحله را پیدا می کنیم و سپس 3+3 2 برابر 4+4+4 3 برابر 5+5+5+5 4 برابر پس پرانتز بعدی 6 برابر خواهد ش...مطالب دیگر:
📗پاورپوینت سیستمهای عصبی و عضلانی و عقده های قاعده ای📗پاورپوینت سیر آراء تربیتی در غرب📗پرسشنامه آزمون تصور از خود بک📗پاورپوینت سیستم عامل BackTrack📗پاورپوینت شبکه های باور بیزی📗پاورپوینت ضرورت توجه به عوامل محیطی در تصمیم گیری ها📗پاورپوینت طراحی اقلیمی و بررسی اقلیمی ابنیه📗پاورپوینت طراحی نامناسب محیط كار و ناراحتیهای اسكلتی و عضلانی ناشی از كار📗پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی📗پاورپوینت عروس دریایی📗پاورپوینت عضلات لگن در بانوان و بارداری📗پاورپوینت عواقب اجتماعی اقتصادی ایدز📗پاورپوینت عوامل اصلی بروز آتش سوزی در شناور📗پاورپوینت عوامل بی حجابی📗پاورپوینت عوامل سلولی موجود در شیر مادر📗پاورپوینت عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر📗پاورپوینت عوامل محیطی و تنش📗پاورپوینت عینک ایمنی Safety Spectacles📗پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی📗پاورپوینت فاز اول نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو سواری📗پاورپوینت فتال مانیتورینگ Fetal Monitorin📗پاورپوینت فرایند عمومی برنامه ریزی استراتژیک (نگرش پیش تدبیری)📗پاورپوینت قلب مصنوعی📗پاورپوینت قوانین و سیستم های بایگانی پزشکی📗پاورپوینت كارگاه یكروزه ارگونومی